EĞİTİMLERİMİZ

KDU Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

KDU Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimi

Aşağıdaki Şartlardan birini yerine getiren herkes 64 saatlik eğitim sonrası yapılan sınavda Başarlı olmak koşuluyla Kimyasal Değerlendirme (KDU) Uzmanı olabilir;

 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

 

Eğitim Programı ve Detaylı Bilgi İçin LÜTFEN Arayınız.

Telefon : 0 224 245 86 43

Whatsapp Hattı : 0 555 026 20 45

Mail : info@kimyasaluzmani.com

Web: www.kimyasaluzmani.com

 

Eğitim Ücreti

Eğitim Ücreti : 17.500,00 TL + KDV(%20)

Lonca Belgelendirme A.Ş Sınav Ücreti : 4.500,00 TL + KDV(%20)

NOT: Sınav Lonca Belgelendirme A.Ş. tarafınfan yapılacaktır.

Banka

:

 T. Vakıflar Bankası Nilüfer Şubesi

Şube Kodu

:

 0497

Hesap No

:

 001 5800 7306 3218 68

Iban No

:

 TR73 0001 5001 5800 7306 3218 68

Alıcı Bilgisi

:

 Kutlu KDU Eğitim Kuruluşu

Dekont açıklama bilgisi

:

 Ad Soyad Kutlu KDU Eğitim Ücreti


Sitemizden online yapılacak başvurunun ardından yukarıdaki hesaba yatırılan eğitim ücretine ait dekontun info@kimyasaluzmani.com adresi yoluyla yada +90 (555) 026 20 45 Whats App hattı üzerinden Kuruluşumuza gönderilmesi gerekmektedir. Ardından kayıt işlemleri tamamlanacak ve adaylar kontenjan durumuna göre ilk eğitim programına dâhil edilecektir.

 

GENEL BİLGİLER

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik(KKDİK) Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Avrupa Biriliği tüzüğü olan REACH’e uygun olarak hazırlanan/tercüme edilen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik(KKDİK) 2017 yılında yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelikle “İnsan sağlığı ve çevreyi korumak”, “Maddelerin zararlarının değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemleri özendirmek”, “Rekabeti ve yeniliği artırmak” amaçlanmaktadır.

Yönetmeliğin bütününde “kendi halinde, karışımı içinde ya da eşya içindeki” kimyasalları yıllık 1 ton ve üzerinde imal eden, ithal eden, eşya içinde kullananlara yönelik olarak;

 • Çevre Bakanlığı Kimyasal Kayıt Sistemi(KSS) üzerinden kayıt işlemleri,

 • Kayıt çerçevesinde Değerlendirilme ve Rapor ölçütleri,

 • Bir kısım maddeler için izin veya kısıtlamalar hakkında idari ve teknik düzenlemeler yer almaktadır.

 

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) ve Görevleri

Düzenlemelerin odak noktasında Kimyasal Değerlendirme Uzmanı bulunmaktadır.

İmalatçı ve İthalatçı firmalar tarafında tarafından maddelerin üretilmesi ve ithalatı için gerekli olan kayıt işlemleri için Kimyasal Değerlendirme Uzmanından yararlanmak bir zorunluluktur. Kimyasal Değerlendirme Uzmanı kimyasalların kaydına yönelik;

 • Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında kullanımlarını ve gerektiğinde maruz kalma kategorilerini de içeren bilgileri hazırlar/kontrol eder,

 • Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi bilgilerini kontrol eder,

 • Fizikokimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik bilgileri içeren çalışma özetlerini oluşturur,

 • Kapsamlı çalışma özetleri hazırlar,

 • Gerekli hallerde “insan sağlığı değerlendirmesi”, “fizyokimyasal zararlılık değerlendirmesi”, “çevresel zararlılık değerlendirilmesi” ve “kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ve çok kalıcı biyobirikimli(vPvB) değerlendirmesi adımlarını” içeren Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapar ve Raporunu hazırlar,

 • Tonaja bağlı ilave raporlamaları oluşturur,

 • İzole ara maddeleri ile ilgili benzer yükümlülükleri yerine getirir.

 

Ayrıca KDU;

 • 2023’ten itibaren Güvenlik Bilgi Formu hazırlamaya yetkili tek kişidir,

 • Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre de güvenlik bilgi formu hazırlayabilir.

 

EĞİTİM VE BELGELENDİRME HAKKINDA

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) olmak için şartlar

Aşağıdaki Şartlardan birini yerine getiren herkes 64 saatlik eğitim sonrası yapılan sınavda Başarlı olmak koşuluyla Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir;

 • Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,
 • Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,
 • Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

64 Saatlik eğitimler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilen Kuruluşlarca verilmektedir. Bu kuruluşların eğitim programları ve eğiticilerinin yetkinliği KKDİK Yönetmeliğine uygun olarak Bakanlık tarafından yapılan incelemelerle belirlenmektedir. Bakanlık sitesinden Eğitim kuruluşlarının listesi yayınlanmaktadır.

http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-egitim-kuruluslari/293

Eğitim sonrası Kimyasal Değerlendirme Uzmanı(KDU) Belgesini almak için ise TÜRK-AK’tan akredite olmuş bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Belgelendirme Kuruluşları da Eğitim Kuruluşları gibi Çevre Bakanlığının onayına tabidir. Bu Kuruluşların isimleri Bakanlık sitesinde liste halinde yer alır.

http://kimyasallar.csb.gov.tr/kimyasal-degerlendirme-uzmani-belgelendirme-kuruluslari/294

 

Kutlu Eğitim Kurumları