HİZMETLERİMİZ

ODY-ÜDY Orta Düzey Yöneticilik-Üst Düzey Yöneticilik Belgeleri

ODY-ÜDY Orta Düzey Yöneticilik-Üst Düzey Yöneticilik Belgeleri

Ody Belgesini nereden alabililirm ?

Üdy Belgesini nereden alabilirim ?

Bursa' da ÜDY ve ODY Belgelerini Kutlu Eğitim Kurumları' nın rakipsiz eğitimlerine katılarak alabilirsiniz ?

ODY 1-2-3-4 BELGESİ & ÜDY 1-2-3-4 BELGESİ 

ODY Belgesi Nedir ?

ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimenin kısaltmasıdır.

Kimleri Kapsar ?

Karayolu Taşıma Kanunu ve İlgili yönetmeliklerinde “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.“ şeklindedir.

ODY Belge Türleri;

ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ODY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ODY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ODY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ODY1 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, ODY3 belgesini alanlar: ODY4 belgesini de almış sayılırlar.

Ne zaman kayıt olmalıyım ?

Kurumumuz her ayın 1 ile 15 'i arasında dönem açmaktadır. Erken kayıt yaptırarak kontenjanımızda yerinizi ayırtabilirsiniz.

Kutlu Ody&Üdy Eğitim Merkezi.

Kayıt için gerekli evraklar nelerdir ?

  • 2 Adet Biyometrik
  • Diploma ya da Öğrenim Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı
  • Ehliyet
  • Adli sicil kaydı

ODY SINAVI

Ody Sınavı; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Her yıl belli tarih aralıkları ile yapılan Ody sınavlarına 4 kez girilebilmektedir. 4 sınav hakkını dolduran kursiyer tekrar kursa kayıt yaptırmak zorundadır.

İstihdam Zorunluluğu Bulunan Yetki Belgeleri 

Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden F-G-H grubu yetki belgeleriyle, B3, C1, D3 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile K1 Yetki Belgesine sahip gerçek kişiler hariç olmak üzere geriye kalan tüm yetki belgesi sahibi mükelleflerin, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÜDY Belgesi Nedir ?
ÜDY, üst düzey yönetici deneyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır.

Üst Düzey Yönetici (ÜDY): Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliği ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter ve benzeri konumdaki veya bu ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

Kimleri Kapsar?

Kimler Almalıdır ?

Karayolu taşıma kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde geçen tanımı şöyledir:

ÜDY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ÜDY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ÜDY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ÜDY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ÜDY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ÜDY1 belgesini alanlar: ÜDY2, ODY1 ve ODY2 belgelerini, ÜDY2 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, ÜDY belgesini alanlar: ÜDY4, ODY3 ve ODY4 belgelerini, ÜDY4 belgesini alanlar: ODY4 belgelerini de almış sayılırlar.

Ne zaman kayıt olmalıyım ?

Kurumumuz her ayın 1 ile 15 'i arasında dönem açmaktadır. Erken kayıt yaptırarak kontenjanımızda yerinizi ayırtabilirsiniz.

Kayıt için gerekli evraklar nelerdir ?

  • 2 Adet Biyometrik
  • Diploma ya da Öğrenim Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı
  • Ehliyet
  • Adli sicil kaydı

ÜDY SINAVI

Üdy Sınavı; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Her yıl belli tarih aralıkları ile yapılan Üdy sınavlarına 4 kez girilebilmektedir. 4 sınav hakkını dolduran kursiyer tekrar kursa kayıt yaptırmak zorundadır.

İstihdam Zorunluluğu Bulunan Yetki Belgeleri 

Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden, B1, C2, D1, L1, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahibi taşımacıların, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikteki haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

ODY ve ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi/kişileri istihdam etme şartına karşın, yetki belgesi işlem dosyasında yapılacak inceleme neticesinde Karayolları Taşıma Kanunu’ nun 5. maddesine göre, mesleki yeterlilik belgesine (ODY-ÜDY) sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere, aynı yasanın 26/k bendine göre 616 TL idari para cezası uygulanır.

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı, iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ODY ya da ÜDY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

Yöneticinin bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterine bakılması gerekmektedir. Belgenin doğrudan alınamaması durumunda kişilerin eğitim merkezimizden eğitim almaları ve müteakiben sınava girmeleri gerekmektedir.

ODY - ÜDY SINAV ÜCRETLERİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR ?

Src, Ody, Üdy belgeleri için sınav ücretleri ve kart ücretleri sadece HALK BANKASINA yatırılmaktadır.

(Ancak MEB sınavına girecek olan src,ody, üdy kursiyerlerimiz sınav ücretlerini Ziraat ve Halk Bankalarına yatırabilirler.)

ODY ve ÜDY Belgeleri Muafiyet Kapsamında Nasıl  Alınır ?

Üst Düzey Yöneticiler için gerekli şart;

Başvuru sahibinin 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 5 yıllık dönemde kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği ticaret sicil gazetesinin olması.

Orta Düzey Yöneticiler için gerekli şart;

Başvuru sahibinin 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık dönemde kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği ticaret sicil gazetesinin olması.

anahtar kelimeler

src belgesi bursa, bursa src belgesi, SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, src1, src2, src3, src4, src belgesi için gerekli evraklar, muafiyetli src, sınavsız src, BURSA SRC, SRC BURSA, ODY, ÜDY, üdy3, üdy belgesi, üst düzey yöneticilik belgesi, orta düzey yöneticilik belgesi, bursa yıldırım src, 22 nisan src sınavı, 22 NİSAN 2017 SRC SINAVI, src sınav ücreti hangi bankaya yatıyor, src sınav harcı atm'den nasıl yatırılır, src sınav harcı yatırma tarihi, src kart ücreti ne kadar 2017,