HİZMETLERİMİZ

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Psikoteknik Değerlendirme Testi Nedir?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımı sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir test sistemidir.

Psikoteknik testi ne işe yarar ?

Psikoteknik değerlendirme; sürücülerin sürüşle ilgili özel zihinsel ve psikomotor becerilerini ölçen ve güvenli araç kullanımı sağlayan standart testlerin yer aldığı bilgisayar tabanlı bir değerlendirme sistemidir.

Temel zihinsel beceriler (dikkat, algı, fotografik bellek, izleme ve muhakeme) ve psikomotor beceriler (el-ayak-göz koordinasyonu, tepki zamanı, çevresel görüş, hız mesafe tahmini) olarak tanımlanabilir.

Bu becerilere sahip olmanın, kurallara uygun karar vererek ve doğru motor hareketleri yaparak kazalardan kaçınabilme ve araç kullanabilmenin ilk basamağı olduğu söylenebilir.

Avrupa’ da psikoteknik değerlendirmenin kullanımına baktığımızda; psikoteknik değerlendirmenin gelişmiş ülkelerde sürücülük becerilerine yaşa bağlı zayıflamanın meydana gelmesi nedeniyle yaşlı sürücülere mecburi hale geldiği, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan profesyonel sürücülerin araç kullanma beceri düzeylerini bilgisayar destekli testlerle kanıtlamak zorunda oldukları ve ceza puanını aşan sürücülerin psikoteknik değerlendirmeyi geçmek mecburiyetinde oldukları görülmektedir.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU NEREDEN ALINIR  ?

Bursa' da psikoteknik raporu veren kurumlar ?

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Kutlu Psikoteknik Değerlendirme Merkezimizden alınmaktadır. Uygulaması ise psikoteknik merkezimizde çalışan psikolog eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca test sonrası psikiyatri muayenesi kurumumuzda kadrolu olarak çalışan psikiyatr doktoru tarafından yapılmaktadır. Alacak olduğunuz rapor İl sağlık müdürlüğünde onaylatıldıktan sonra size teslim edilmektedir.

PSİKOTEKNİK RAPORUNU KİMLER ALMALI ?

İLGİLİ YÖNETMELİK

SÜRÜCÜLERDEN ARANACAK ŞARTLAR;

Madde 60 Sürücülerin yük, eşya, kargo ve yolcu taşımacılığına ait taşıtlarda çalışabilmesi için;

 • Ticari taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmaları,
 • Yolcu taşımacılığında en az 26 yaşından gün almak en çok 66 yaşından gün almamak,
 • Eşya ve kargo taşımacılığında ilköğretim okullarından birini bitirmiş olmaları,
 • Yüksek Öğretim Kurumlarının sürücü eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar hariç, Bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşların vereceği eğitimden geçerek sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları,
 • Sürücülerin bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,
 •  Yolcu taşımacılığında çalışacak otobüs sürücülerinin 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • (Değişik: RG 29/03/2016-genelgesi) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin, 66 yaşından gün almamış olmaları,
 • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin, ilgili mevzuatın sürücüler için zorunlu kıldığı eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları,
 • Uluslararası taşımalarda istihdam edilecek sürücülerin, uyuşturucu, silah ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü olmamaları, şarttır.

PSİKOTEKNİK RAPORUNUN OLMAMASI DURUMUNDA UYGULANAN CEZAİ İŞLEM NEDİR ?

Yapılacak denetimlerde sürücünün psikoteknik değerlendirme raporu olmaması durumunda sürücülere 250 TL bağlı olduğu firmaya ise 5.000 TL cezai işlem uygulanmaktadır. Ayrıca olası bir kazada psikoteknik değerlendirme raporu olmayan sürücünün kaza hasarı kasko firmalarınca ödenmemektedir.

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ NE KADAR SÜRER ?

Psikoteknik değerlendirme süresi 60 dakikadır. 60 dakikadan daha az süren testler geçersizdir dolayısı ile bu şekilde alınan raporlarda geçersiz sayılır.

PSİKOTEKNİK RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR ?

Psikoteknik değerlendirmede yer alan testlerde kişinin performansı göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme ile raporun süresi belirlenmektedir. Ortalama bir sonuç ile en fazla 5 (beş) yıl süre ile geçerlidir. Bu süre dolduktan sonra tekrar teste tabi olarak bu rapordan almaları gerekmektedir.

PSİKOTEKNİK RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

Fotoğrafınız kurumumuzda online olarak çekilmektedir.

 • Sürücü Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTİ ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ ?

Testlere katılmadan önce hazırlık anlamında yapmanız gereken bir şey yoktur.

Ancak, testlere katılmak üzere geldiğinizde aşağıdaki hususları sağlar bir durumda olmanız gerekmektedir.

 • Alkollü içki, uyuşturucu ve keyif verici maddelerin etkisi altında olmamalısınız.
 • Yukarıdakine benzer şekilde etki eden herhangi bir ilaç etkisi altında olmamalısınız.
 • Bünyenizin alışık olduğundan fazlası bir şekilde uykusuz olmamalısınız.
 • Bünyenizin alışık olduğundan fazlası bir şekilde yorgun olmamalısınız.
 • Yakın gözlüğü kullanıyorsanız yanınızda bulunmalıdır. Bilgisayar ekranı yakın mesafenizde olacaktır.
 • Cep telefonu uygulama sırasında kapalı olacaktır. Bu nedenle öncesinde sizi arayacakları bilgilendirmeniz gerekecektir.