HİZMETLERİMİZ

SRC5 Adr Belgesi 2023

SRC5 Adr Belgesi 2023

SRC 5 / ADR Belgesi Nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapan sürücülerin almak zorunda olduğu mesleki yeterlilik belgesidir.

Kimler alabilir ?

Tehlikeli madde taşımacılığı işinde çalışan ya da çalışmayı planlayan ve Src 3/4 belgelerinden birine sahip olan tüm şoförler bu belgeyi alabilir.

17 EYLÜL 2023 SINAVI İÇİN KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

SRC5, Temel, Tanker, Radayoaktif, Patlayıcı, Bursa Src 5, Bursa Yıldırım Src5, Adr belgesi Bursa.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Arayınız !

Whatsapp hattı: 0 535 714 04 66 - 67

Ofis Telefon: 0 224 364 96 50 - 0 224 371 31 16

Gerekli evraklar:

 • 1 Adet Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı 
 • Sürücü Belgesi 
 • Adli Sicil Kaydı
 • Diploma
 • İletişim Bilgileri

SRC 5 BELGESİNİN SÜRESİ NE KADARDIR ?
SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır. 


SRC 5 BELGESİNİN YENİLENMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR ?
SRC 5 belgesi sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

YENİLEME EĞİTİMLERİ NE KADAR SÜRER ? 
ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitiminin İçeriği

Tehlikeli madde taşımacılığı eğitimi;

ADR Temel Eğitimi: ADR Temel Eğitimi en az 18 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 19 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir:
     1) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel hükümler,
     2) Başlıca tehlikeli madde sınıfları,
     3) Atık naklinin denetlenmesinde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler, 
     4) Farklı tehlikeli madde sınıfları için geçerli olan önleyici ve güvenlik tedbirleri,
     5) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın kullanımına dair temel bilgi, yazılı talimat vb.),
     6) İşaretleme, etiketleme, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası kullanımı ve özellikleri,
     7) Tehlikeli malların taşınması esnasında şoförün yapması ve yapmaması gerekenler,
     8) Taşıt üzerindeki teknik teçhizatın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları,
     9) Aynı taşıtta veya konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar,
   10) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler,
   11) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgiler,
   12) Çok-Modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
   13) Deniz ve Hava Limanlarına tehlikeli yük getiren veya limanlardan yük alan  araç sürücülerine yönelik ilgili Uluslararası sözleşmeler kapsamında genel bilgiler,
   14) Paketlerin elleçlenmesi ve istiflenmesi,
   15) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde davranış talimatları (kazaların önlenmesi,  güvenlik, yangın veya diğer acil durumlarda alınması gereken önlemler vb.),
  16) Güvenlik bilinci (özellikle terör olaylarına ilişkin),
  17) Yükleme emniyetine ilişkin genel hükümler, 
  18) Yükleme emniyetini sağlayan ekipmanların tanıtımı,
  19) Tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçlarda bulunması gereken evrakların tanıtımı,

ADR Tank Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Tank Eğitimi en az 12 saat teorik, 1 saati uygulama olmak üzere toplam 13 ders saati olarak asgari aşağıdaki hususları içerir.

 1. Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan taşıtların davranışları,
 2. Taşıtların özel gereklilikleri, 
 3. Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleriyle ilgili genel teorik bilgi, 
 4. Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onay işareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası vb).

ADR Sınıf 1 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 1 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir. 

 1. Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin özel tehlikeler,
 2. Sınıf 1’e giren maddelerin ve nesnelerin birlikte yüklenmesine ilişkin özel gereklilikler.

ADR Sınıf 7 Eğitimi: ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabileceği ADR Sınıf 7 Eğitimi en az 8 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir. 

 1. İyonlaştırıcı radyasyona ilişkin tehlikeler,
 2. Radyoaktif malzemelerin ambalajlanması, elleçlenmesi, birlikte yüklenmesi ve istiflenmesine ilişkin özel gereklilikler, 
 3. Radyoaktif malzeme taşıyan araçların karıştığı bir kaza durumunda alınacak özel tedbirler.